Informace - Cestovní pojištění | Monatour - Cestovní Kancelář

Po - Pá 12 - 16 hod 724 39 39 39

Informace

Cestovní pojištění

V ceně zájezdu není zahrnuto pojištění léčebných a úrazových výloh ani pojištění pro případ odstoupení od smlouvy o zájezdu ze strany zákazníka (pojištění storna zájezdu). Našim klientům doporučujeme uzavřít prostředním naší cestovní kanceláře pojištění od UNIQA pojišťovna a.s. přímo při zakoupení zájezdu.

Nabízíme komplexní cestovní pojištění UNIQA Covid+ pro standardní zájezdy a pobyty a pojištění léčebných výloh (L3) k jednodenním zájezdům. Rozsah pojištění a limity pojistného plnění naleznete v tabulce níže.

Pojištění je sjednáno formou příplatku k ceně zájezdu.

Komplexní cestovní pojištění UNIQA Covid+

Cena pojištění: 60 Kč/os/den

Tabulka tarifů a pojistných částek (PČ) UNIQA Covid+

PČ UNIQA Covid+

Pojištění léčebných výloh

3 000 000 Kč

Pojištění asistenčních služeb

3 000 000 Kč

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění

3 000 000 Kč

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:

 

- náklady na repatriaci pojištěného

3 000 000 Kč

- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného

3 000 000 Kč

- náklady na vyslání opatrovníka

60 000 Kč

- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty

60 000 Kč

- náklady vzniklé zmeškáním odjezdu veřejného dopravního prostředku

60 000 Kč

- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování

60 000 Kč

- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů

60 000 Kč

- zachraňovací náklady

900 000 Kč

- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu

60 000 Kč

- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému

60 000 Kč

Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu

150 000 Kč

Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu

300 000 Kč

Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc)

300 Kč/den

Úrazové pojištění – denní odškodné

nesjednáno

Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby

2 000 000 Kč

Připojištění zavazadel

10 000 Kč / 5 000 Kč/ks

Připojištění zimních sportů

NE

Připojištění nebezpečných sportů

NE

Pojištění stornovacích poplatků - 80% max. však do výše PČ

15 000 Kč

Náklady na náhradní ubytování spojené s umístěním do karantény *)

10 000 Kč

Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény**)

10 000 Kč

pojištění stornovacích poplatků pro případ onemocnění Covid-19 ***)

ANO

*)

  • v případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
  • preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem

**)


  • karanténa v souvislosti s nákazou klienta
  • preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem

***)


  • rozšiřuje pojištění stornovacích poplatků o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravních prostředků s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného pojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta

Pojištění léčebných výloh L3

Cena pojištění: 30 Kč/os/den

Předmětem pojištění jsou nutné a prokazatelné náklady, které vznikly pojištěnému v rámci nezbytného lékařského ošetření v důsledku úrazu nebo náhle vzniklého onemocnění pojištěného.

Toto pojištění nabízíme k jednodenním zájezdům jako jsou adventní zájezdy, zájezd Drážďany a orchideje či jednodenní koupání v Tropical Island.

Komplexní cestovní pojištění UNIQA Svět+ (výhradně pro zájezd do New Yorku) - 450 Kč/os/den

Léčebné výlohy a asistenční služby 25 000 000,-Kč
Akutní zubní ošetření do výše léčebných výloh 25 000 000,-Kč
Pojištění léčebných výloh 25 000 000,-Kč
Pojištění asistenčních služeb 25 000 000,-Kč
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb - max. plnění 25 000 000,-Kč
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:  
- náklady na repatriaci pojištěného 25 000 000,-Kč
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 25 000 000,-Kč
- náklady na vyslání opatrovníka 200 000,-Kč
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 200 000,-Kč
- náklady na vyslání náhradního pracovníka 200 000,-Kč
- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 200 000,-Kč
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 200 000,-Kč
- zachraňovací náklady 7 500 000,-Kč
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 200 000,-Kč
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 200 000,-Kč
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000,-Kč
- náklady vzniklé zpožděním letu 5 000,-Kč
Úrazové pojištění
Trvalé následky úrazu 600 000,-Kč
Smrt následkem úrazu 300 000,-Kč
Odškodné za pobyt v nemocnici 600,-Kč/den
Úrazové pojištění – denní odškodné
Odpovědnost za způsobenou škodu 15 000 000,-Kč
Pojištění zavazadel 50 000,-Kč
20 000,-Kč/ks
Pojištění storno poplatků - 80% max. však do výše pojistné částky 100 000,-Kč

Dokumenty k cestovnímu pojištění