Informace - Cestovní pojištění | Monatour - Cestovní Kancelář

Po - Pá 9 - 17 hod 724 39 39 39

Informace

Cestovní pojištění

V ceně zájezdu není zahrnuto pojištění léčebných a úrazových výloh ani pojištění pro případ odstoupení od smlouvy o zájezdu ze strany zákazníka. Našim klientům doporučujeme uzavřít pojištění od UNIQA pojišťovna a.s. prostředním naší cestovní kanceláře při zakoupení zájezdu.

Nabízíme komplexní cestovní pojištění (K3S) pro standardní zájezdy a pobyty a pojištění léčebných výloh (L3) k jednodenním zájezdům. Rozsah pojištění a limity pojistného plnění naleznete v tabulce níže.

Pojištění je sjednáno formou příplatku k ceně zájezdu.

Komplexní cestovní pojištění K3S

Cena pojištění: 30 Kč/os/den

Tabulka tarifů a pojistných částek K3S

K3S

Pojištění léčebných výloh

3 000 000 Kč

Pojištění asistenčních služeb

3 000 000 Kč

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění

3 000 000 Kč

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:

 

- náklady na repatriaci pojištěného

3 000 000 Kč

- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného

3 000 000 Kč

- náklady na vyslání opatrovníka

60 000 Kč

- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty

60 000 Kč

- náklady vzniklé zmeškáním odjezdu veřejného dopravního prostředku

60 000 Kč

- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování

60 000 Kč

- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů

60 000 Kč

- zachraňovací náklady

900 000 Kč

- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu

60 000 Kč

- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému

60 000 Kč

Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu

150 000 Kč

Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu

300 000 Kč

Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc)

300 Kč/den

Úrazové pojištění – denní odškodné

nesjednáno

Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby

2 000 000 Kč

Připojištění zavazadel

10 000 Kč / 5 000 Kč/ks

Připojištění zimních sportů

NE

Připojištění nebezpečných sportů

NE

Pojištění stornovacích poplatků - 80% max. však do výše PČ

15 000 Kč


Pojištění léčebných výloh L3

Cena pojištění: 20 Kč/os/den

Předmětem pojištění jsou nutné a prokazatelné náklady, které vznikly pojištěnému v rámci nezbytného lékařského ošetření v důsledku úrazu nebo náhle vzniklého onemocnění pojištěného.

Toto pojištění nabízíme k jednodenním zájezdům jako jsou adventní zájezdy, zájezd Drážďany a orchideje či jednodenní koupání v Tropical Island.

Dokumenty k cestovnímu pojištění