Informace - Cestovní pojištění | Monatour - Cestovní Kancelář

Po - Pá 10 - 16 hod 724 39 39 39

Informace

Cestovní pojištění

V ceně zájezdu není zahrnuto pojištění léčebných a úrazových výloh ani pojištění pro případ odstoupení od smlouvy o zájezdu ze strany zákazníka (pojištění storna zájezdu). Našim klientům doporučujeme uzavřít prostředním naší cestovní kanceláře pojištění od UNIQA pojišťovna a.s. přímo při zakoupení zájezdu.

Nabízíme komplexní cestovní pojištění (K3S) pro standardní zájezdy a pobyty a pojištění léčebných výloh (L3) k jednodenním zájezdům. Rozsah pojištění a limity pojistného plnění naleznete v tabulce níže.

Pojištění je sjednáno formou příplatku k ceně zájezdu.

Komplexní cestovní pojištění K3S

Cena pojištění: 30 Kč/os/den

Tabulka tarifů a pojistných částek K3S

K3S

Pojištění léčebných výloh

3 000 000 Kč

Pojištění asistenčních služeb

3 000 000 Kč

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění

3 000 000 Kč

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:

 

- náklady na repatriaci pojištěného

3 000 000 Kč

- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného

3 000 000 Kč

- náklady na vyslání opatrovníka

60 000 Kč

- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty

60 000 Kč

- náklady vzniklé zmeškáním odjezdu veřejného dopravního prostředku

60 000 Kč

- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování

60 000 Kč

- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů

60 000 Kč

- zachraňovací náklady

900 000 Kč

- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu

60 000 Kč

- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému

60 000 Kč

Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu

150 000 Kč

Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu

300 000 Kč

Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc)

300 Kč/den

Úrazové pojištění – denní odškodné

nesjednáno

Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby

2 000 000 Kč

Připojištění zavazadel

10 000 Kč / 5 000 Kč/ks

Připojištění zimních sportů

NE

Připojištění nebezpečných sportů

NE

Pojištění stornovacích poplatků - 80% max. však do výše PČ

15 000 Kč


Připojištění pro případ COVID-19

Cena připojištění: 30 Kč/os/den

Předmětem připojištění jsou:

Náklady na náhradní ubytování spojené s umístěním do karantény do výše 10.000 Kč:


  • v případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
  • preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem

Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě do výše 10.000 Kč:


  • karanténa v souvislosti s nákazou klienta
  • preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem

Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak):


  • rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravních prostředků s ohledem na zdravotní rizika související s COVID19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta

Pojištění léčebných výloh L3

Cena pojištění: 20 Kč/os/den

Předmětem pojištění jsou nutné a prokazatelné náklady, které vznikly pojištěnému v rámci nezbytného lékařského ošetření v důsledku úrazu nebo náhle vzniklého onemocnění pojištěného.

Toto pojištění nabízíme k jednodenním zájezdům jako jsou adventní zájezdy, zájezd Drážďany a orchideje či jednodenní koupání v Tropical Island.

Dokumenty k cestovnímu pojištění